Nabídka služeb

Kompletní outsourcing kontrol provozních a logistických procesů


Naše společnost nabízí kompletní nebo částečné převzetí dílčích kontrolních procesů vyplývajících z činnosti skladů, provozních jednotek nebo logistických center.
Důležitým přínosem pro zákazníka je na jedné straně provádění kontrol externími pracovníky, na druhé straně snížení personálních a provozních nákladů.
Průběžně pořizujeme, analyzujeme a zpracováváme potřebné údaje pro rozhodování logistického a provozního managementu, a tak poskytujeme podklady k odhalení i nápravě nežádoucího vývoje. Na těchto podkladech mohou být, v případě potřeby, provedeny změny a opatření. Zajišťujeme komplexní outsourcing kontroly logistických procesů

• kontrola příjmu zboží
• kontrola skladových pozic
• kontrola expedovaného zboží
• kontrola nakládky
• dohled nad zájmovými zákazníky – prodejnami
• kontrola systémů Cross-Docking
• informační systémy a software podpora
• ostatní činnosti dle zadání zákazníka
• GPS lokalizace zboží, zařízení, přepravních jednotek

Jedná se o komplexní dodávku jmenovaných služeb. To znamená dodávku a zaškolení pracovníků, vypracování a předání dohodnutého reportingu.


Nabízíme vám ke stažení PDF prezentaci Agusta control system.