Personalistika

Personalistika


Při náboru nových zaměstnanců postupujeme tak aby byl přijímaný pracovník maximálním přínosem pro naši společnost a zákazníka Příjem nového pracovníka je prováděn na základě vyhodnocení poskytnutých informací a personálního pohovoru . Po přijetí absolvuje pracovník školení a testy, které jsou zaměřené na zjištění schopností a dovedností.
 
  • ověření praxe
  • vhodnost pracovníka pro danou pozici
  • znalost základních zákonných norem
  • jednání se zákazníkem
  • spolupráce a řešení krizových situací
 

Po dvou kalendářních měsících, ale nejméně po nejméně 25 pracovních směnách, je provedeno konečné vstupní hodnocení a pracovník je buď doporučen pro stálé setrvání u společnosti nebo je s ním ukončen zaměstnanecký poměr. Každý nový pracovník má přiděleného garanta a školitele po dobu 2 měsíců. Následné odborné školení probíhá po celou dobu činnosti u zákazníka a společnosti Agusta . Naší hlavní prioritou je to, aby naše společnost vždy poskytovala nejkvalitnější a nejprofesionálnější služby na trhu České a Slovenské republiky.Odměňování a mzdová politika


U naší společnosti jsou striktně uplatňována výkonnostní hlediska v závislosti na odvedené práci pro zákazníka . Pokud má zákazník nebo jím pověřená osoba zájem, může být spolutvůrcem rozdělování části mzdových prostředků.